• UBCO @ MRU
  Basketball W
  Nov

  18:00
  MDT
 • @
 • LET @ ALB
  Basketball W
  Nov

  18:00
  MDT
 • @
 • ALB @ MAN
  Volleyball W
  Nov

  19:45
  CDT
 • @
 • TWU @ UNBC
  Basketball W
  Nov

  18:00
  PDT
 • @
 • TWU @ SSK
  Volleyball M
  Nov

  20:00
  CST
 • @
 • TRU @ UBC
  Basketball W
  Nov

  18:00
  PDT
 • @
 • MRU @ UBCO
  Volleyball W
  Nov

  18:00
  PDT
 • @